شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی و مهندسی فناوری ارشد

 نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص گردیده است. ضمناً سایر اطلاعات لازم در برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته قابل پرینت و دریافت می‌باشد.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
   کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ در روزهای دوشنبه 25/2/1391 و سه شنبه 26/2/91 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمونهای فوق الذکر‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخهای تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمونها برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.


ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمونها 
  آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان برمبنای استان محل اقامت آنان به شرح جدول ذیل این اطلاعیه می‌باشد.


ج- تذکرات‌ مهم‌ در باره کارت شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی سال 1391
1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 11، 12 و15 (شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه ،کدملی ، وضعیت داوطلب، کد اشتغال و کد رشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 28/2/1391 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.و داوطلبان در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7 و 8 (جنس،معلولیت و معارف) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 27/2/91 الی 28/2/1391 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل این اطلاعیه ) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.                    
2- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 13 (سهمیه ثبت نامی)کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد(برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان – سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایید (داوطلبانی که ارگان تائید کننده سهمیه آنان بنیادشهید و امور ایثارگران می باشد لازم است حداکثر تا تاریخ 28/02/91 به قسمت ویرایش کارت آزمون دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1391 وارد و شماره ایثارگری ، شامل یکی از موارد (کدآزادگی - کد جانبازی – شماره پرونده شهید)می باشد را وارد نمایند تادرصورت تایید، سهمیه ایثارگری برای شما اعمال گردد ، در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد وهیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی باشد .
3- به داوطلبان توصیه می‏شود که مندرجات برگ راهنمائی که همراه باکارت ورودی بر روی سایت سازمان قرار خواهد گرفت و قابل پرینت می‌باشد را دقیقاً مطالعه نمایند و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه‏های امتحانی که بر روی کارت شرکت در آزمون درج گردیده است حوزة امتحانی خود را شناسائی نمایند.
4-چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می‌باشد یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... می‌باشد ضروری است از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 27/2/91 الی 28/2/1391 شخصا با به همراه داشتن دو قطعه عکس 4*3 و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل ) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
5-داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل کارت ملی ویا شناسنامه عکسدار و چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاکن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلبانی که کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) به همراه نداشته باشند، به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
6- از آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون (بجز مدارک مندرج در بند 5 فوق) و هرگونه وسیله ارتباطی ، الکترونیکی، و محاسباتی ( از قبیل تلفن همراه ، پیجر و ماشین حساب) ، کیف دستی، ساک دستی،کتاب، جزوه، اکیداً خودداری نمایند.
 بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند « هـ » آمده است، رفتار خواهد شد.
 
د- تذکرهای‌ مهم‌ در باره کارت شرکت در آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1391
-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 11، 12 ،13 و16 (شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه ،کدملی ، کد اشتغال، معدل مقطع کارشناسی ، معدل مقطع کاردانی و کد رشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 28/2/1391 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.و داوطلبان در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7 و 8 (جنس،معلولیت و معارف) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 27/2/91 الی 28/2/1391به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل ) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
2- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 13 (سهمیه ثبت نامی)کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد(برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان – سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایید (داوطلبانی که ارگان تائید کننده سهمیه آنان بنیادشهید و امور ایثارگران می باشد لازم است حداکثر تا تاریخ 28/02/91 به قسمت ویرایش کارت آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1391 وارد و شماره ایثارگری ، شامل یکی از موارد (کدآزادگی - کد جانبازی – شماره پرونده شهید)می باشد را وارد نمایند تادرصورت تایید، سهمیه ایثارگری برای شما اعمال گردد ، در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد وهیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی باشد.
3- به داوطلبان توصیه می‏شود که مندرجات برگ راهنمائی که همراه باکارت ورودی بر روی سایت سازمان قرار خواهد گرفت و قابل پرینت می‌باشد را دقیقاً مطالعه نمایند و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه‏های امتحانی که بر روی کارت شرکت در آزمون درج گردیده است حوزة امتحانی خود را شناسائی نمایند.
4-چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می‌باشد یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... می‌باشد ضروری است از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ27/2/91 الی 28/2/1391 شخصا با به همراه داشتن دو قطعه عکس 4*3 و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل ) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
5-داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل کارت ملی ویا شناسنامه عکسدار و چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاکن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلبانی که کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) به همراه نداشته باشند، به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
6- از آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون (بجز مدارک مندرج در بند 5 فوق) و هرگونه وسیله ارتباطی ، الکترونیکی، و محاسباتی ( از قبیل تلفن همراه ، پیجر و ماشین حساب) ، کیف دستی، ساک دستی،کتاب، جزوه، اکیداً خودداری نمایند.
 بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند « هـ » آمده است، رفتار خواهد شد.


هـ‍ - قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
ه‍ - دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍ )، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
   درخاتمه‌اضافه‌ می‌نماید که‌ داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه 29/2/1391 بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با شماره ‌تلفنهای‌ 99-88923595 یابخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند.

 
جدول شهرستان و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی سال1391 و همچنین آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1391براساس استان محل اقامت داوطلبان

برای مشاهده جدول اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 59 بازدید