آموزش HTML فصل دوم – ایجاد خط

ایجاد خط

برای اینکار از تگ hr که یک تگ منفرد میباشد استفاده میکنیم. برای نمونه یک سند html ایجاد کرده و در قسمت body آن چند سطر متن مینویسیم  وسپس برای جدا کردن متن ها از یکدیگر تگ hr را بین آنها مینویسیم.:

حال سند html را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده نمایید. همانطور که ملاحظه میکنید تگ hrباعث ایجاد یک خط افقی بین دو سطر میشود. این تگ دارای شناسه های مختلفی برای تعیین مشخصات آن میباشد. اولین شناسه ای که با آن آشنا میشویم size است. این شناسه اندازه خط را تعیین میکند. به عبارت دیگر تعیین میکند که این خط چند پیکسل ضخامت داشته باشد.

برای نمونه در تمرین قبل شناسه size را برای تگ hrبرابر ۱۰ قرار میدهیم و تاثیر آنرا مشاهده میکنیم.

دوباره سند را ذخیره کرده و تغییرات را مشاهده میکنیم.

شناسه بعدی width میباشد. این شناسه نیز مانند size یک مقدار را به پیکسل دریاقت کرده و طول خط را برابر آن تعیین میکند.

برای مثال تمرین زیر را انجام داده و تغییرات ایجاد شده را مشاهده نمایید.

میبینید که خط در وسط صفحه و با طول ۱۰۰ پیکسل نمایش داده میشود.

شناسه بعدی noshade میباشد. این شناسه عبارت noshed را به عنوان ورودی دریافت کرده و باعث میشود که خط کشیده شده بدون سایه باشد و به صورت توپر نمایش داده شود. برای مثال در تمرین قبل شناسه noshade را وارد کرده و تغییرات را مشاهده میکنیم.

منبع: پی سی تیچ

/ 0 نظر / 60 بازدید